GINOP-5.3.5-18

A projektről

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei KISOSZ konzorciumi partnerével, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségével (KISOSZ) együtt kiemelt figyelmet fordít a szálláshelyszolgáltatás és vendéglátás területén működő vállalkozások és dolgozóik érdekeinek képviseletére. Ebből adódóan a konzorciumot alkotó szervezetek prioritásként kezelik a hazai tulajdonú vállalkozások hosszú távú fennmaradását, fejlődését, foglalkoztatói szerepük megőrzését.

A jelen támogatási kérelem alapját képező téma: a munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolását segítő, támogató megoldások. Ezen belül pedig különösen nagy hangsúlyt kap a meglévő (itthon maradó) munkaerő fejlesztése, képzése – elsősorban a foglalkoztató-képesség megőrzését célzandó. A téma a konzorciumi partnereket tekintve adja magát: országos szinten is jelentős, az ágazat viszonyait ismerő szervezetek a pályázók, akik tagjaikon keresztül nap, mint nap szembesülnek a téma kapcsán felmerülő problémákkal.

A prokekt során elkészülő tanulmány eredményét a média bevonásával, aktív kampány keretében hirdetjük. A projekt tervezésekor is kiderült, hogy a kialakult helyzet egyik kulcskérdése, hogy a még meglévő munkaerőt milyen intézkedésekkel lehetne megtartani, illetve hatékonyságát növelni annak érdekében, hogy ha további humánforrás bevonás nem sikerül, a meglévővel hogyan tud hatékonyabban működni a meglévő vállalkozás. Ezért a bevont 50 munkáltató munkavállalói számára képzések kerülnek kidolgozásra, melyek tematikája, pontos szakmai tartalma a mélyinterjúk során kerül pontosításra. Ezen képzések célja a meglévő munkavállalók kompetenciáinak fejlesztése, melynek révén munkájukat hatékonyabban, magasabb színvonalon lesznek képesek végezni.

A projekt során 60 fő kompetencia-fejlesztő képzése valósul meg. A tanulmány kidolgozását követően 2 tanácsadó tanácsadási lehetőséget biztosít az érintett 50 munkáltató számára, 6 hónapon keresztül a projektben. Erről a 6 hónapról, és a teljes projektről a megvalósítás végén egy összegző tanulmány készül, és kerül bemutatásra, melynek révén megismerhetővé válnak az eredmények, és levonhatóvá válnak a konklúziók.

Nyitó Sajtóközlemény

Nyitó Sajtóközlemény

A vállalkozói generációváltás előkészítése Észak-Magyarországon

2020.03.16.

Európai Uniós forrásból meghirdetésre került a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek pályázati felhívása, amelyre az Észak-Magyarországi régióban sikeres pályázatot nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedő és Vendéglátó Vállalkozások Érdekképviseleti Szervezete konzorciumvezető és a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége KISOSZ konzorciumi partner. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, közel 50 millió forint Európai Uniós támogatás segítségével.

A munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztésére a GINOP-5.3.5-18 kódszámú pályázatifelhívásra azért jött létre konzorciumi együttműködés a két megvalósító érdekképviselet között, hogy a vendéglátás és szálláshely szolgáltatás ágazatokban elősegítsék a jellemzően családi típusúvállalkozások generációváltását, és ezáltal hozzájáruljanak e vállalkozások foglalkoztatóképességének megőrzéséhez és a vállalkozások fennmaradásához. Ennek érdekében a konzorciumi partnerekmegkötötték a támogatási szerződést, amelynek azonosítószáma GINOP-5.3.5-18-2018-00012 és témája a „Vállalkozói generációváltás munkaerőpiaci megoldása az Észak-Magyarországi régióban”.

A konzorciumi partnerek közel 50 millió forint uniós forrású támogatást kaptak a program lebonyolítására, és ennek felhasználása során egy komplex projekt megvalósítását vállalták széleskörű vállalkozói kör bevonásával. A program keretében az ágazat családi jellegű mikro- és kisvállalkozásait a konzorciumi partnerek felkeresik, és a régióban 150 generációváltás előtt álló családi jellegű vállalkozásnál folytatnak le személyes mélyinterjúkkal kutató munkát, hogy előre prognosztizálni lehessen a vállalkozások jövőbeni helyzetét. A kutatás alapján láthatóvá válik, hogy a vállalkozások tovább éléséhez szükséges generációváltáshoz a vállalkozásoknak milyen szakmai és munkajogi segítségre van szükségük, rendelkeznek-e stratégiával a vállalkozások tovább élésére, és ehhez milyen további humánerőforrás és képzési segítséget igényelnek. A kutatást követően a konzorciumi partnerek nyilvánosságra hozzák annak tapasztalatait és következtetéseit, és a javaslatcsomag alapján hat hónapon keresztül személyes tanácsadási szolgáltatást biztosítanak az érintett vállalkozói kör részére a régió három megyeszékhelyén. A vállalkozói kör felkészítése érdekében egyrészről sor kerül az érdekképviseleti tisztségviselők és munkavállalók rövid szakmai felkészítésére, majd 60 fő érdeklődő konkrét képzésére a célcsoporti vállalkozói körben.

A program végrehajtása során a konzorciumi partnerek a problémára és a programra saját honlapot hoznak létre, és a program tapasztalatairól és a megfogalmazott javaslatokról három nagy rendezvényt szerveznek a régió három megyeszékhelyén. A szakmai munka biztosítása érdekében sor kerül szakmai gyakornok alkalmazására, és a konkrét tanácsadói tevékenységek meghirdetésére.

A projekt megvalósítási időszaka: 2020.03.01-2021.02.28., ezalatt a projektről az e célra létrehozásra kerülő honlapon és a szervezetek saját honlapjain keresztül is az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak.

A programmal kapcsolatban további információ kérhető a programhoz kapcsolódó média kampány lebonyolítójától: Veresné Bodnár Emese, +36 20 371009, borsod.kisosz@t-online.hu

Sajtóközlemény- 2020. Május

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedő és Vendéglátó Vállalkozások Érdekképviseleti Szervezete és a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége márciusban megindította a GINOP-5.3.5-18-2018-00012 kódszámú „Vállalkozói generációváltás munkaerőpiaci megoldása az Észak-Magyarországi régióban” című Európai Uniós forrásból finanszírozott projektjét a Széchenyi 2020 program keretében. A program lebonyolítása során kerül sor a helyzetelmést tartalmazó vállalkozói kérdőíves felmérés elvégzésére.

Március hónapban a sajtó útján a pályázati programot lebonyolító konzorciumi partnerek már tájékoztatást adtak a program lényegéről, de a járványhelyzet miatt ennek végrehajtásában eddig kizárólag az előkészítő munka lefolytatására volt lehetőség. A programban az érintett Észak-Magyarországi vendéglátó vállalkozások bevonásra kerülnek, hogy egy szakmai kutatás eredményeképpen a program során olyan helyzetelemzést lehessen megfogalmazni, amelyre ráépülhetnek a vállalkozói generációváltást elősegítő javaslatok. A járványhelyzet miatti korlátozó intézkedések alatt a konzorciumi partnerek szakértői kialakították azt a vállalkozói kérdőíves felmérést, amely alapján megkeresik a programban közreműködő vállalkozásokat, a jelenlegi helyzet elemzése érdekében.

A vállalkozói kérdőív tartalmaz egy rövid tájékoztatást a program lényegéről, elemeiről, lebonyolításának módszereiről és a konzorciumi parterekről, majd sor kerül azoknak a kérdéseknek a felsorolására, amelyekben a konzorciumi partnerek a vállalkozások válaszát várják. A kérdőív vállalkozásokra vonatkozó kérdései kiterjednek a jelenlegi működésre, a működési körülményekre, az elmúlt időszakban megvalósított és a jövőben tervezett fejlesztésekre, a marketing tevékenység hatásaira és a helyi együttműködési kapcsolatokra. Ezt követik azok a konkrét kérdések, amelyek már a generációváltásra vonatkozó információkat tartalmazzák, így kiterjednek a vállalkozás tulajdonosi struktúrájára, és jövőképére, a vállalkozás tulajdonosi körében a családi és személyes kapcsolatokra, és a generációváltás sikeres lebonyolítása érdekében elvárt kormányzati támogató intézkedésekre. A kérdőíves felmérés következő része a humánerőforrással kapcsolatosak, mert az adott vállalkozás foglalkoztató képessége miatt az adott vállalkozás jövője az alkalmazottak személyét is érinti. Végül a negyedik részben jelenlegi járványhelyzet miatt a kérdőíves felmérés egy önálló blokkot tartalmaz a koronavírus járvány várható hatásairól a vendéglátó szakmában, ebben vannak kérdések az átmeneti időszak működéséről, a vállalkozás fenntarthatóságáról, az eddig megtett intézkedésekről.

A vállalkozói kérdőíves felmérést a konzorciumi partnerek alapvetően személyes interjúk formájában tervezték, de a járványhelyzet miatti korlátozásokra tekintettel kialakították az elektronikus úton való kitöltés lehetőségét, illetve a személyes egyeztetések telefonon, online, chat és egyéb internetes úton történő lebonyolítási lehetőségét. Megindult a program honlapjának kialakítása, addig is a kérdőíves felmérést teljes terjedelemben tartalmazzák a konzorciumi partnerek honlapjai.

 

A programmal kapcsolatban további információ kérhető a projektmenedzsertől: Veresné Bodnár Emesétől 06-20/3712009, borsod.kisosz@t-online.hu

Tovább olvasok