Kezdő és már működő vállalkozók részére kereskedelmi és vendéglátó-ipari szakmával összefüggő

  • Tanácsadás (mûködtetési, jogi, munkajogi, adózási)
  • Pályázat figyelése
  • Megyei rendezvények szervezése (tréningek, csoport gyûlések tartása)
  • Jogszabálygyûjteményhez hozzáférés biztosítása
  • Gazdasági és kereskedelmi információk

TÉRÍTÉSES SZOLGÁLTATÁSUNK

  • Pályázatírás
  • Felnôttképzés a kereskedelmi és vendéglátóipari szakmákban