Tagi belépési nyilatkozat letöltése

A tagi nyilatkozat letöltéséhez, kérem kattintson az alábbi linkre! 

BAZ Megyei Kereskedő és Vendéglátó Vállalkozók

A BAZ Megyei Kereskedő és Vendéglátó Vállalkozók Érdekképviseleti Szervezete „szövetségek szövetségének” a KISOSZ-nak tagja.

Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége KISOSZ munkaadói érdekképviselet a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásokat képviseli, amelyek jellemzően egyéni vállalkozás, vagy családi jellegű társas vállalkozás formájában működnek. A szövetség jogelődje 1904-ben jött létre szakmai kiskereskedelmi önálló egyesületek összeolvadásával, majd 1947-ben újjáalakult, és a mai napig viseli a „KISOSZ” nevet.

Ehhez a szervezethez tartozik minden valamennyi megyében önálló irodaházzal, szolgáltató szervezettel rendelkező tagegyesület, mely a saját megye jellegzetességei szerint megyei központi, illetve területi egységeket működtet.

A KISOSZ tagságát jelenleg közel 40 ezer tag alkotja, ezek több mint kétharmada bolti kiskereskedelem, vagy kereskedelmi szolgáltatás területén működő vállalkozás, kevesebb, mint egyharmada pedig vendéglátásban, idegenforgalomban és turizmusban működő vállalkozás. Szakmai érdekképviseletüket a KISOSZ ellátja mind a kereskedelemben, mind az idegenforgalom területén.

Megyei szervezetünk 1947-től a KISOSZ Országos Szövetségének tagjaként működött, majd 1991. május 7-én önálló jogi személyként vette nyilvántartásba a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a 992. szám alatt.

2012. január 01-től hatályba lépett a „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény amelynek értelmében  KISOSZ BAZ Megyei szervezete is e törvény hatálya alá tartozik.

Az egyesület legfőbb szerve a tagok összessége, taggyűlés.

Az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, a tagok által ilyen célból közvetlenül vagy közvetett úton választott testület (elnökség).

A módosított Alapszabály a szervezet felépítését nem változtatta, miszerint a szervezet testületei:

 1. Taggyűlés
 2. Küldöttgyűlés
 3. Elnökség
 4. Felügyelő Bizottság

Tisztségviselők:

 • szervezet elnöke
 • szervezet elnöksége
 • felügyelő bizottság elnöke
 • felügyelő bizottság tagjai
 • megyei küldöttek

Az Egyesület taglétszáma 168 vállalkozásban állapítható. A működés folyamatos és rendszeres rendezvények tartásával kapcsolatot tartanak a tagsággal.

A tagság ágazati megoszlása legnagyobb százalékban a kereskedőkből és a vendéglátásban dolgozókból tevődik össze.

Minimális százalékban felnőttképzésben dolgozók és egyéni szolgáltatásban tevékenykedő tagok is vannak. A tapasztalatok, vélemények szerint a tagvállalkozások szinte mindegyike perspektivikusan folytatja vállalkozását és ezzel együtt tagságát is megőrzi, ami bázis lehet az elkövetkező időszak fejlesztéseihez.

A megyei, városi önkormányzattal jó együttműködés alakult ki, ezen kívül együttműködési szerződést kötöttek a megyei NAV illetékeseivel, a különböző előadások, szakmai tájékoztatók megtartására. Ugyancsak szoros kapcsolatban vannak a megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, ahol a vizsgabizottsági feladatokat is ellátnak, illetve a közös tanfolyamok tartására is sor kerül.

Az elnökség 5 főből áll. A szervezet munkáját 3 főből álló titkársági dolgozó segíti. Diplomás és középfokú közgazdasági végzettségű emberek.

A szervezet érdekképviseleti tevékenységéhez kapcsolódóan különböző térítésmentes szolgáltatásokat nyújt tagjai részére, melyhez az alábbiak tartoznak:

 • jogi szaktanácsadás a vállalkozói léttel és az üzletek működésével kapcsolatosan,
 • adózási és társadalombiztosítási szaktanácsadás,
 • foglalkoztatáshoz kapcsolódó tanácsadás,
 • pályázati- és hitellehetőségek felkutatása és ismertetése,
 • egyedi vitás ügyekben jogsegély szolgálati, konkrét intézkedési terv,
 • szakmai fórumok szervezése,
 • jogszabályváltozásokról szóló tájékoztató előadások,
 • hírlevél kiküldése postai úton negyedévente,
 • rendszeresen postázott hírlevelek a jogszabály változásokról, ezzel kapcsolatos teendőkről,
 • folyamatos ügyfélszolgálat.

Nemcsak a tagság, hanem a nem tagvállalkozók számára is elérhető az általunk szervezett OKJ számú, államilag elismert szakképesítést nyújtó tanfolyamaink elvégzésének lehetősége.

Szakképzési tevékenységünk is elismert a megyében, amelyet tanúsít az a tény is, hogy már több mint 25 éve jól működő, napi munkakapcsolatban állunk a BAZ Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályával. Az álláskeresők képzésének bonyolítása mellett információkkal rendelkezünk a regisztrált állásnélküliek szakképzettségéről, amit kommunikálni tudunk a meglévő és leendő vállalkozások felé. Megyei szervezetünk ennek alapján minden évben hozzájárul, hogy közel 40-50 fő, sikeres vizsgát tett állásnélküli tud elhelyezkedni tagságunkat alkotó vállalkozásnál.

A támogatott hallgatók gyakran fontolgatják önálló vállalkozás indítását a szakképesítés megszerzése után. Ennek segítését érdekképviseleti tevékenységünkből adódóan is kiemelt feladatnak tekintjük, jogi és üzleti információkat adunk számukra önfoglalkoztatóvá válásuk elősegítése érdekében.

A KISOSZ munkaadói érdekképviselet, stabil tagsági körrel rendelkezik, melyben mikro-, kis- és középvállalkozás képviselteti magát. Tevékenységük keretében a tagságot alkotó kereskedelmi és vendéglátó mikro- és kisvállalkozások gazdasági helyzetének, versenyképességének javítása, a cél és az ehhez kapcsolódó tájékoztatások, alternatívák, javaslatok megfogalmazása, azok szakmai, gazdasági érdekeinek védelme, képviselete e vállalkozói kör megmaradása érdekében.

Fő tevékenység közé tartozik még az érdekképviseleti tevékenységen kívül a felnőttképzés, melyet az illetékességi körbe tartozó szakmákban folyik, OKJ szakképesítés, és továbbképzés formájában, nemcsak tagjainak, hanem a megye hátrányos helyzetű rétegének (pl. munkanélküliek) is szakképzés és átképzés keretében.

Az álláskeresők képzésének bonyolítása mellett információkkal rendelkezünk a regisztrált állásnélküliek szakképzettségéről, továbbá segítséget nyújtunk a munkaadók és a potenciális munkavállalók egymásra találásában. A megyei szervezet ennek alapján minden évben hozzájárul, közel 40-50 fő, sikeres vizsgát tett állásnélküli tud elhelyezkedni tagságunkat alkotó vállalkozásnál. A támogatott hallgatók gyakran fontolgatják önálló vállalkozás indítását a szakképesítés megszerzése után. Ennek segítését érdekképviseleti tevékenységünkből adódóan is kiemelt feladatnak tekintjük és jogi és üzleti információkat adunk számukra önfoglalkoztatóvá válásuk elősegítése érdekében.

A szervezet célja

A szervezet célja, hogy a Borsod-Abaúj Zemplén megye területén működő kereskedelmi, vendéglátói tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók munkaadói érdekképviseletét, valamint tagjai ágazati, szakmai-gazdasági munkaadói, fogyasztóvédelmi és társadalmi érdekeinek a képviseletét és védelmét, feladatainak megvalósításával ellássa.

Céljainak megvalósítása érdekében tevékenyen részt vállal a tagjainak a tevékenységével kapcsolatos alapvető ismeretek széleskörű megismertetésében. Céljai közé tartozik a vállalkozások magasabb színvonalú, eredményesebb és megfelelő jövedelempozíciót biztosító működéshez a szakmai információk eljuttatása, a tagok szakmai képzettségének és továbbképzésüknek a biztosítása, valamint az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatással és a vállalkozások szakember igényének biztosításához hozzájáruljon, különösen a kereskedelem, vendéglátás és idegenforgalom területén.

BAZ Megyei Kereskedő és Vendéglátó Vállalkozók

Érdekképviseleti Szervezete

A BAZ Megyei Kereskedő és Vendéglátó Vállalkozók Érdekképviseleti Szervezete „szövetségek szövetségének” a KISOSZ-nak tagja. Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége KISOSZ munkaadói érdekképviselet a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásokat képviseli, amelyek jellemzően egyéni vállalkozás, vagy családi jellegű társas vállalkozás formájában működnek. A szövetség jogelődje 1904-ben jött létre szakmai kiskereskedelmi önálló egyesületek összeolvadásával, majd 1947-ben újjáalakult, és a mai napig viseli a „KISOSZ” nevet.

Ismerjen meg minket!
BAZ Megyei Kereskedő és Vendéglátó Vállalkozók

0

Tanuló

0

Képzés

0

Év tapasztalat

0

Érdekképviseleti tevékenység

Önnek is segíthetünk?

Kérem adja meg telefonszámát és kollégánk munkanapokon, 3 órán belül visszahívja!

Ide kattintva elolvashatja az Adatvédelmi Tájékoztatót